Skip to product information
1 of 1

NYONI NYONIA NYONE by Ngūgī Wa Thiong'o

NYONI NYONIA NYONE by Ngūgī Wa Thiong'o

Regular price KSh550.00
Regular price KSh600.00 Sale price KSh550.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Rūrū nī rūgano rwa kīrīuRūrū nī rūgano rwa mageganiaRūrū nī rugano rwī na gīkenoRūrū nī rūgano rwī na ngunyīrīrī
Nī rūgano rwa Abirika itū
Rūgano rwa mūndū mūirūRūgano rwa gwīkuwa na gwīkūngūīraRūgano rūgūtūma twīhūge na twīhūgūreRūgano rūratūrīa twītiire na twītīye na citū

Rekei tūmbūke na MfuachumaRekei atūtware ng'endo-inī cia kwīyoneraRekei twimenyere maingī marīa tūtoīRekei atūhithūrīrie hitho iria itūire i hitheHitho iria igūtūma twīrore rīngī twīmenye wegaHitho iria igūtūma twītiire na twītīye na būrūri witūHitho iria igūtūma tūgarūrīre mīthiīre na mīkīnyūkīrie itūŪtonga wa Abirika ūtongie AbirikaŪtonga wa thiomi citū ūtūme ithomithie AbirikaŪtonga wa meciria maitū ūtūme macarie Abirika itūMīikarīre itū tūmīkūrie īnoore na īnorie mīoyo itūNjiarwa na njiarwa, tene ne teneRīu nī tūmbūke rīerainī na MfuachumaNa tūkīūmbūka nake, na ithuī twīyugīre;

Nyoni nyonia nyone!

 

View full details