Skip to product information
1 of 1

MUTIIRI -NJARANDA YA MĪIKARIRE - Iruta 8

MUTIIRI -NJARANDA YA MĪIKARIRE - Iruta 8

Regular price KSh750.00
Regular price Sale price KSh750.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

He kīrīko gīaku

Matū maira na mbura yatutungīria

Huho ciahuhūkania

Heho yacaca na mbura yaura

Nī ūgūtuīka mūrengeti

Wakwa wakwīrigicīria

Kabuti gakūngitīra mbura

He kīrīko gīaku

~ Waithīra wa Mbuthia

  • Thom 'Kïanīrīro kīa Asmara' gītaūrītwo nī Gītahi Gītītī o hamwe na cionereria ciake ūrīa rūthiomi rūkūraga.
  • Thoma Ngūgī wa Thiong'o akīaria cia bata wa kwaranīria na gwītīyīra thiomi ciitū,
  • Thoma Gatua wa Mbūgua akīaria cia thiomi na ūrīrmi.
  • Thma marebreta ma Waithīra wa Mbuthia, Bantu Mwaura, Mwangi wa Mūtahi na Wangarī wa Macariia
View full details