Skip to product information
1 of 1

MŪROGI WA KAGOGO Bk 4, 5 & 6 by Ngūgī Wa Thiong'o

MŪROGI WA KAGOGO Bk 4, 5 & 6 by Ngūgī Wa Thiong'o

Regular price KSh1,500.00
Regular price KSh1,250.00 Sale price KSh1,500.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
Mūrogi wa Kagogo nī rūgano rūheanītwo thīiniī wa mbuku ithathatū. Īno nī Mbuku ya Kana, Gatano na Gatandatū. Thīiniī wa Mbuku ya Mbere, nī tūkūririkana ūhoro ūkoniī ndwari ya magegaania ya Mwathani Mūtagatibu Rayithi II wa Njamuhuri ya Abirīria, na ūrīa kwarī thiori nyingī ciīgiī ndwari īyo. Thoma wīiguīre ūrīa ndwari īyo yathiire na mbere kūgīa Mwathani, ona gūgītuīka atī ndīarī ndwari, atī Mwathani arī na ihu, ona gūtuīka arī mūndūrūme! Mwathani nī egūciara? Wīthomere wīigue.
View full details