Skip to product information
1 of 1

MŪROGI WA KAGOGO Bk 3 by Ngūgī Wa Thiong'o

MŪROGI WA KAGOGO Bk 3 by Ngūgī Wa Thiong'o

Regular price KSh1,050.00
Regular price KSh1,050.00 Sale price KSh1,050.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Mūrogi wa Kagogo nī rūgano rūheanītwo thīiniī wa mbuku ithathatū. Īno nī Mbuku ya Gatatū. Nī tūkūririkana atī thīiniī wa Mbuku ya Mbere na ya Kerī nī twonire ūrīa ūhoro wa magegania ma Mūrogi wa Kagogo wahunjire na ūkagegia andū a Njamuhuri ya Aburīria. Ningī tūtingīriganīrwo nī Mwathani Mūtagatibu, Rayithi II wa Njamuhuri ya Aburúria, o hamwe na mawathiri make marīa matūraga mahītahītanaga nīguo o mūndū onekane atī nīwe mega mūno maitho-inī ma Mwathani.

Mbuku īno ya Gatatū nīyo īratuonia ūrīa kīhītahītano kīu gīakinyire gacūmbīrī, o nginya Mūrogi wa kagogo agatabanīrio rūgendo rwa gūthiī Amerika gūteithīrīria njama ya Mwathani na mīthaiga ya kūingīhia mawara.

Wīthomere ūigue ūrīa cia Mūrogi wa Kagogo ihūrithanītie andū mītwe na igathiī na mbere kūreehe magegania makūgagayia.

View full details