Skip to product information
1 of 1

MUHEENIA AGO - MAREBETA by Kīmani wa Boro

MUHEENIA AGO - MAREBETA by Kīmani wa Boro

Regular price KSh850.00
Regular price Sale price KSh850.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ibuku rīīrī rīandīkītwo nī Kīmani wa Boro, mwandīki njorua wa rūthiomi rwa Gīīgīkūyū, nī mūhūūri biashara na Kanjūra mūthure wa itūūra rīa Roysambu, Nairobi County. Nī ibuku rīa marebeta na nī rīa bata mūno gūthomwo nī Agīkūyū (ciana na andū agima) na arīa angī a būrūri witū mooi kwaria na gūthoma rūthiomi rwa ūgīkūyū.

Kīmani wa Boro nī ūmwe wa Agīku5yu5 karīng'a arīa merutīīte na ūcamba na ūhuria-ndaka kūhītīrīria mītugo iitū ya kīmerera ndīkahuke kana īikio mbīrīrainī, makeerutīra kūhūūnga na gūcokanīrīria hicitūria ya rūūrīrī nīguo ithomūo nī ciana ciitū imenye kūri4a ciumīte na kūrīa cierekeire.

View full details