Skip to product information
1 of 1

MATIGARI MA NJIRUNGI by Ngūgī Wa Thiong'o

MATIGARI MA NJIRUNGI by Ngūgī Wa Thiong'o

Regular price KSh600.00
Regular price Sale price KSh600.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Hīndī īrīa thigari ciendaga kūrīīkithia mūirītu weetagwo Gūthera kīgui, andū nī magegire rīrīa mūthuuri wonekaga atarī kīene aamathire na mūgambo wa ūcaamba matigane na mūirītu ūcio, nyarari ya rūūrīrī, na thigari icio ona marī andū meegigīrītwo na andū eeī, makīmūigua...Hīndī īria mūthuuri ūcio arīkītie gūikio korokoro-inī, andū a būrūri woothe nīmaamakire rīrīa maiguire atī mīrango ya njeera nīyeehingūrire, na ahingīrwo hamwe na mūthuuri ūcio makīrūra...

Būrūri woothe gīkīiyura ngumo atī kwīna mūthuuri wītagwo Matigari ma Njirūūngi ūreeka maūndū ma magegania. Nakīo kīūria kīrīa kīarī iromo-inī cia andū oothe nī gīkī: Matigari ma Njirūngi aarī ūū?

Wīthomere rūgano rūūrū rwa gwītungīra, rūrīa rūheanīte ūhoro wa būrūri ūtarī rītwa na na ihīnda rītaheanītwo. Thooma nīguo woone macokio ma kīūria kīu kīnene: Matigai ma Njirūūngi aarī ūū? Eetagwo ūguo nīkī? Oimīte kū? Aarī mūndū wa thaayū kana mūndū wa mbaara. Muoroto wa mūto wa muoyo waake warī ūrīkū?

 

View full details