Skip to product information
1 of 1

HE GATU...NGŪHE KANUA by John G Gatū

HE GATU...NGŪHE KANUA by John G Gatū

Regular price KSh1,500.00
Regular price Sale price KSh1,500.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
He Gatū...Ngūhe Kanua nī ibuku rīna ng'ano, marebeta na maūndū maingī matigaine ta gūciarwo na gīkuū, kūgooca na gūcakaya, wendo na ūhiki o na ma būrūri, mūciī na kanitha na muoyo.
View full details