Skip to product information
1 of 1

GĪĪGĪKŪYŪ GIITŪ - Teacher's Guide - Grade 2 By Margaret Mūthoni

GĪĪGĪKŪYŪ GIITŪ - Teacher's Guide - Grade 2 By Margaret Mūthoni

Regular price KSh550.00
Regular price Sale price KSh550.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ibuku rīīrī rīa arutani rītaarīirie ūrīa mwarimū agīrīrwo nī gwīka o harī ithoomo na makīria wīharīria wa mbere angīkorwo kūrī na indo īkūbatarania akorwo nacio mbere ya ithoomo.

Gīīgīkūyū Giitū nī mabuku matarīirie na kinyi, bata wa gwīkīrīra rūthiomi na ūndūire wa mūgīkūyū. Cianaciitū nīcionererio bata wa maūndū mwanya na rūthiomi rwa aciari aitū. Maūndū maya nī ta ng'ano, marebeta, mathaako na tūrwīmbo twa ciana na gūthiora rūrīmī. 

Maūndū ma bata marīa me mbukuinī īno nī ta;

- Ndari

- Indo cia kīrathi

- Ng'ano

-  Mathaa

- Mīthemba ya nguo

- Míeri ya gīīgīkūyū

- nyīmbo cia gīīgīkūyū

...na mangī maingi.

 

View full details