GĪĪGĪKŪYŪ GIITŪ - Student Guide - Book 2 By Margaret Mūthoni

GĪĪGĪKŪYŪ GIITŪ - Student Guide - Book 2 By Margaret Mūthoni

  • KSh550.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Gīīgīkūyū Giitū nī mabuku omo moiki matarīirie na kinyi, bata wa gwīkīrīra rūthiomi na ūndūire wa mūgīkūyū. Cianaciitū nīcionererio bata wa maūndū mwanya na rūthiomi rwa aciari aitū. Maūndū maya nī ta ng'ano, marebeta, mathaako na tūrwīmbo twa ciana na gūthiora rūrīmī. 

Maūndū ma bata marīa me mbukuinī īno nī ta;

- Ndari

- Indo cia kīrathi

- Ng'ano

-  Mathaa

- Mīthemba ya nguo

- Míeri ya gīīgīkūyū

- nyīmbo cia gīīgīkūyū

...na mangī maingi.

 


We Also Recommend