GĪĪGĪKŪYŪ GIITŪ (KĪRATHI KĪA GATATŪ) By Margaret Mūthoni

GĪĪGĪKŪYŪ GIITŪ (KĪRATHI KĪA GATATŪ) By Margaret Mūthoni

  • KSh700.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Gīīgīkūyū Giitū nī mabuku omo moiki matarīirie na kinyi, bata wa gwīkīrīra rūthiomi na ūndūire wa mūgīkūyū. Cianaciitū nīcionererio bata wa maūndū mwanya na rūthiomi rwa aciari aitū. Maūndū maya nī ta ng'ano, marebeta, mathaako na tūrwīmbo twa ciana na gūthiora rūrīmī. 

Maūndū ma bata marīa me mbukuinī īno nī ta;

- Kwandīka na gūthooma gīīgīkūyū

- Mīthemba ya marangi

- Mīhīrīga ya Agīkūyū

-  Marītw ma andū Agīkūyū na nongorio ciao

- Marītwa ma indo na mathaga ma Agīkūyū

- Marūrī ma barabara

- Ndaī na ng'ano

...na mangī maingi.

 


We Also Recommend