GĪĪGĪKŪYŪ GIITŪ - Student Guide - Book 1 By Margaret Mūthoni

GĪĪGĪKŪYŪ GIITŪ - Student Guide - Book 1 By Margaret Mūthoni

  • KSh550.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Gīīgīkūyū Giitū nī mabuku omo moiki matarīirie na kinyi, bata wa gwīkīrīra rūthiomi na ūndūire wa mūgīkūyū. Cianaciitū nīcionererio bata wa maūndū mwanya na rūthiomi rwa aciari aitū. Maūndū maya nī ta ng'ano, marebeta, mathaako na tūrwīmbo twa ciana na gūthiora rūrīmī. 

Maūndū ma bata marīa me mbukuinī īno nī ta;

- Kwandīka na gūthooma gīīgīkūyū

- Kūmenya ciīga cia mwīrī wa mūndū

- Ng'ambi na nyambi cia gīīgīkūyū

-  Ngeithi cia gīīgīkūyū

- Maritwa ma indo na nyamū

...na mangī maingi.

 


We Also Recommend