URATHI WA CEGE WA KIBIRU by D. Kinuthia Mugia

URATHI WA CEGE WA KIBIRU by D. Kinuthia Mugia

  • KSh450.00
    Unit price per 
  • Save KSh50
Shipping calculated at checkout.


Ibuku rīīrī rīna rīa Ūrathi wa Cege wa Kībirū rīna ūhoro woothe wa mūrathi mūhe gītīīyo na Agīkūyū, kuma gūciarwo gwake, gūkūra, kūrua gwake, ona ūrīa aanjirie kūratha na maūndū marīa aarathire na marīa marīīkītie kūhiinga. Ibiku rīīrī rīna moothathi mangī maingi ma arathi Agīkūyū, nyīmbo cia tene, marebeta na ngano.

 

~

Written in gīīgīkūyū, this book is about the renown prophet of the Agīkūyū, Cege wa Kībirū - commonly known as 'Mūgo wa Kībirū'. Read about his childhood, how he started prophesying, all his prophecies, their interpretation and which ones have come to pass. This book also features prophecies from other Agīkūyū prophets, proverbs, songs among other stories.

 

 


We Also Recommend