NYĪĪMBO CIA WĪYAATHI by Joseph Kamarū

NYĪĪMBO CIA WĪYAATHI by Joseph Kamarū

  • KSh1,200.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


NYĪĪMBO CIA WĪYAATHI BOOKS COMES WITH A CD!

Andū a Kenya menyagai atī Kīrīnyaga yaiguithanirio ni Ngai na Coro wa rūrīmī rwa nyīmbo ici cia wīyaathi na Ngai ooro ūcio no atūiguithanie o rīngī na ahumbe Kenya ngūo  ya thaayū. Gīūkīrei tūine. Thaayū

 

~Kamarū wa Wanjirū


We Also Recommend