Skip to product information
1 of 1

NYĪĪMBO CIA WĪYAATHI by Joseph Kamarū

NYĪĪMBO CIA WĪYAATHI by Joseph Kamarū

Regular price KSh1,200.00
Regular price Sale price KSh1,200.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

NYĪĪMBO CIA WĪYAATHI BOOKS COMES WITH A CD!

Andū a Kenya menyagai atī Kīrīnyaga yaiguithanirio ni Ngai na Coro wa rūrīmī rwa nyīmbo ici cia wīyaathi na Ngai ooro ūcio no atūiguithanie o rīngī na ahumbe Kenya ngūo  ya thaayū. Gīūkīrei tūine. Thaayū

 

~Kamarū wa Wanjirū

View full details