Skip to product information
1 of 1

NJAMBA NENE NA CIBŪ KĪNG'ANGI Book 3 by Ngūgī wa Thiong'o

NJAMBA NENE NA CIBŪ KĪNG'ANGI Book 3 by Ngūgī wa Thiong'o

Regular price KSh400.00
Regular price KSh0.00 Sale price KSh400.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Hīndī īrīa Njamba Nene aarīkirie gūthiī mūtitū nīguo atuīke ūmwe wa mbūtū cia Njeenūrū Rūheni, mūnene wa itūūra rīao, Cibū Kīng'ang'i nīaathanire atī nyina wa Njamba, Wacū, anyiitwo nīguo aheane ūhoro wa mūrūwe. Cibū Kīng'ang'i na thigari ciake njūru nīmoonirie mūtumia ūcio mathīīna maingī, o nginya mūico-inī makīmūūraga.

Hīndī īrīa Njamba Nene aamenyire atī nyina nīoragwo, nīaiguire ruo rūnene mūno ngoro toondū nīeendete nyina mūno gūkīra andū arīa angī oothe. Nīaahoire rūtha kuuma kwī Njeenūrū Ruheni athiī akaguīme Kīng'angi, mūūragi wa nyina...

Karūgano gaaka ga gatatū mūtaratara-inī wa tūrūgano wa ciīko cia ūcamba wa Njamba Nene nīkaheanīte rūgano rwa ūrīa Njamba Nene aguīmanire na Cibū Kīng'ang'i nginya njamba ikīonana kīhaaro...

Kabuku gaaka ga gūthomwo nī ciana kaandīkītwo nī mwandīki njorua, Ngūgī wa Thiong'o.

Tūrūgano tūrīa tūūngī tūrī mūtaratara-inī wa ng'ano cīa ciīko cia Njamba Nene nī:

Njamba Nene na Mbathi Ī Mathagu

Bathitoora Ya Njamba Nene

View full details