Skip to product information
1 of 1

GĪĪGĪKŪYŪ GIITŪ - Teacher's Guide - Grade 3 By Margaret Mūthoni

GĪĪGĪKŪYŪ GIITŪ - Teacher's Guide - Grade 3 By Margaret Mūthoni

Regular price KSh550.00
Regular price KSh600.00 Sale price KSh550.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Ibuku rīīrī rīa arutani rītaarīirie ūrīa mwarimū agīrīrwo nī gwīka o harī ithoomo na makīria wīharīria wa mbere angīkorwo kūrī na indo īkūbatarania akorwo nacio mbere ya ithoomo.

Gīīgīkūyū Giitū nī mabuku matarīirie na kinyi, bata wa gwīkīrīra rūthiomi na ūndūire wa mūgīkūyū. Cianaciitū nīcionererio bata wa maūndū mwanya na rūthiomi rwa aciari aitū. Maūndū maya nī ta ng'ano, marebeta, mathaako na tūrwīmbo twa ciana na gūthiora rūrīmī. 

Maūndū ma bata marīa me mbukuinī īno nī ta;

- Kwandīka na gūthooma gīīgīkūyū

- Mīthemba ya marangi

- Mīhīrīga ya Agīkūyū

-  Marītw ma andū Agīkūyū na nongorio ciao

- Marītwa ma indo na mathaga ma Agīkūyū

- Marūrī ma barabara

- Ndaī na ng'ano

...na mangī maingi.

View full details