Skip to product information
1 of 3

CAITANI MUTHARABAINI by Ngūgī Wa Thiong'o

CAITANI MUTHARABAINI by Ngūgī Wa Thiong'o

Regular price KSh800.00
Regular price KSh950.00 Sale price KSh800.00
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Caitaani Mūtharaba-inī nī rūgano rwa eendi būrūri ana. Warīīnga mwana mwende, aarī mūirītu wanyamaarīītio ma nī arūūgamīrīri a thūkūmū. Wangarī aarī mūtumia mūrīmi-mūnyiinyi, ngatha ya būrūri, no oonire na kanua rīrīa aathiire gwetha wīra Nairobi, ndaarī gīikaro nī gūthuumbūrwo nī ndoonga. Mūturi naake aarī mūruti wa wīra mūūgī ma, watūire arūagīra hinya na thithino ya aruti a wīra. Naake Gatuīria aarī mwanake mūthoomu weendete mūno mīikarīre ya mūingī. Oothe maakuuītwo ni matatū ya mūitū weetagwo Mwaūraandū wandīkītwo nī ndoonga kūnyamaaria mūingī, meerekeire ya Ilmorog kwīyoonera macindano ma ūici na ūtuunyani wa kīīrīu.

Nguruunga nene mūciī wa Ilmorog. Aici na atuunyani a kīīrīu marūrūūnganīīte gūthuura njoorua mūgwanja cia ūici na ūtuunyani, ihuumbwo thūūmbī ya ūici, ituuwo arūūgamīrīri a thūkūmū būrūri-inī. Gītutu wa Gataangūrū, Kīhaahu wa Gatheeca, Nditika wa Ngūūnji na Kīmeendeeri wa Kanyuanjii meeganaga ūrī meekūnyariira aruti a wīra na arīmi-anyinyi, no Mwīreri wa Mūkiraaī eendaga gwaka ngwataīro nūmu ya ndoonga cia būrūri...Rīrīa ūira wambīrīirie kūira ūira, kīrīīndi kīa Ilmorog na ituungati ingī cia būrūri ikīīyuumīria...

Rūgano rūūrū nī rwa hinya na ūūgī. Rūūgūtūma ūtheke, ūrīre na wīcīīrie. Rūgano rūūrū rūgereetie kwonania ūrīa mūingī ūūngīhota kūingata Caitani ndagaacooke iherithīrio rīa kīrīīndī gūū thī...

View full details