Traditional Hat - Light Brown Sheep (Gītukū Kīa Kīrumbī)

Traditional Hat - Light Brown Sheep (Gītukū Kīa Kīrumbī)

  • KSh950.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Gītūkū (Agīkūyū Traditional Hats)

Color: Kīrumbī (Light brown)

Type: Ng'ondu ya Kīrumbī (Light brown sheep skin )


We Also Recommend