Traditional Hat - Pure White Sheep (Gītukū Kīa Gīcerū)

Traditional Hat - Pure White Sheep (Gītukū Kīa Gīcerū)

  • KSh950.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Gītūkū (Agīkūyū Traditional Hats)

Color: Gīcerū  (Pure White)

Type: Ng'ondu ya Gīcerū (Pure White sheep skin)


We Also Recommend