Gītukū (Traditional Agīkūyū Hat)

Gītukū (Traditional Agīkūyū Hat)

  • KSh1,000.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Gītūkū (Agīkūyū Traditional Hats)

Color: Gīcerū na Kībirū (White & Dark brown)

Type: Ng'ondu ya Gīcerū na Kībirū (White & Dark brown sheep skin)