Traditional Hat - Light Brown and White Goat (Gītukū Kīa Kīrumbī na Gīcerū)

Traditional Hat - Light Brown and White Goat (Gītukū Kīa Kīrumbī na Gīcerū)

  • KSh1,200.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Gītūkū (Agīkūyū Traditional Hats)

Color: Kīrumbī na Gīcerū (Light Brown and White)

Type: Ng'ondu ya Kīrumbī na Gīcerū (Light Brown and White Goat skin)


We Also Recommend