Traditional Hat - Light Brown & White Sheep(Gītukū Kīa Kīmūkūyū & Gīcerū)

Traditional Hat - Light Brown & White Sheep(Gītukū Kīa Kīmūkūyū & Gīcerū)

  • KSh1,000.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Gītūkū (Agīkūyū Traditional Hats)

Color: Ng'ondu ya Kīmūkūyū & Gīcerū (Light brown & white)

Type: Kīmūkūyū na Gīcerū (Light brown and white sheep skin)


We Also Recommend