Traditional Hat - Dark Brown and White Sheep (Gītukū Kīa Kībirū na Gīcerū)

Traditional Hat - Dark Brown and White Sheep (Gītukū Kīa Kībirū na Gīcerū)

  • KSh1,000.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Gītūkū (Agīkūyū Traditional Hats)

Color: Kībirū & Gīcerū (Dark blackish-brown)

Type: Ng'ondu ya Kībirū (Dark blackish-brown sheep skin)

 

L


We Also Recommend